kom-in-actie-sandra 2

Preventie, goede voorlichting en onderzoek

Naar schatting hebben één miljoen mensen in Nederland tinnitus (oorsuizen). Voor deze - niet te genezen aandoening - is veel aandacht in de media. Terecht, want het is een groeiend probleem waarbij vooral de toename bij jongeren en kinderen alarmerend is. Gehoorschade door luid geluid luid geluid (o.a. concerten, festivals, gamen, earpods) wordt als reden aangegeven. Dat is misschien wat eenzijdig, maar het is wél terecht dat er aandacht voor is en dat er wordt gepleit voor het verlagen van geluidsvolumes om gehoorschade te voorkomen.

Hoormij·NVVS zoekt naar oplossingen!

Wat helpt je als paniek of machteloosheid de overhand nemen? Hoe leer je er mee omgaan zolang er geen medicijn beschikbaar is? Wat kan wel? Hoormij·NVVS richt zich op preventie, geeft handvatten, stimuleert onderzoek, signaleert als wachttijden bij de audiologische centra oplopen, fungeert als wegwijzer en vraagt onvermoeibaar aandacht voor wie ermee moet leren leven. Met jouw steun kunnen we hier aandacht voor blijven vragen. Bedankt! Help ons ondersteunen via een donatie of word lid. 

Lid worden